PROJECT

Siamese Sukhumvit 48

ราคาเริ่มต้น 5,100,000 บาท

Siamese Sukhumvit 87

ราคาเริ่มต้น 4,600,000 บาท

City Garden Tower

ราคาเริ่มต้น 5,000,000 บาท

Eco Condo

ราคาเริ่มต้น 5,000,000 บาท

Marina Golden Bay

ราคาเริ่มต้น 2,900,000 บาท

Olympus City Garden

ราคาเริ่มต้น 1,900,000 บาท

SIAM EMPIRE CONCEPT

สยาม – เป็นชื่อที่ต่างชาติใช้เรียกประเทศไทยในอดีต มักรวมถึงชาวไทยสยามซึ่ง เป็นชนชาติไทยในภูมิภาคนี้ และเป็นที่รู้จักในต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนั้นจะเรียกสยามว่า “เซี่ยน โหล่” ซึ่งหลังจากที่ชาวจีนได้อ่านชื่อแล้ว ลูกค้าจะทราบได้ทันทีว่าชื่อนี้คือประเทศไทยและทรัพย์สินของเขานั้นตั้งอยู่ที่ประเทศใด

เอ็มไพร์ – คือ “อาณาจักรที่กว้างขวาง” เนื่องจากกลุ่มบริษัทของเรามีแนวคิดในการค้นหา คัดเลือก และจัดหากลุ่มอสังหาริมทรัพย์อณาจักรในประเทศไทยภายใต้ชื่อ สยามเอ็มไพร์เพื่อให้ได้การลงทุนที่ดีที่สุดกับนักลงทุน และผู้อยู่อาศัยอย่างดีที่สุด